A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Praten met God (vervvolg)


Praten met God (vervolg)

God is in de hemel en jij   bent op aarde  Wees daarom in het bidden spaaarzaam  met woorden! (Prediker 5 : 1)

God is spraakzaam een aanspreekbaar  God is niet sprakeloos en stom. God heeft gesprokenen Hij brengt zich zelf ter splrake en wij woden door Hem aangesroken. Hij doet dit via mensen. We horen geen stem meer    uit de hemel, maar uit de Schriften. Wat zouden we graag uit eerste hand een woord van God willen horen.Hij spreekt tot ons via mensen.Jezus wordt het ‘Woord van God’ genoemd.

 Luisteren is belangrijk  

In ‘stilgezet’ van het ND maakte de schrijfster  treffende opmerkingen:.Ze gaaat uit van Pred. 5:1.

“Het verschil tussen hemel en aarde is groot. Onvoorstelbaar groot. Wij kunnen ons de afstanden van de lichtjaren niet voorstellen noch de Andromeda-sterrennevel Dus je moet spaarzaam zijn met je woorden.De schrijfster vervolgt:

Toch bid ik meerdere keren dag.Daardoor wordt God voor mij zo gewoon als de boom naast mijn slaapkamerraam.Ik noem zijn naam met de nodige eerbied,maar ik voel geen huiver.Ik breek mijn gebed gemakkelijk af. Ik verlang niet eens geraakt te worden door zijn grootheid.En nu zegt de prediker; gebruik maar niet te veel woorden in je gebed. Daarmee bedoelt hij vast niet; ‘hou het kort De rest snapt Hij wel.. Maar:Besef hoe klein je bent.Het gaat niet allereerst om het praten met God, maar om naar Hem te luisteren.  Daar heb je geen woorden voor nodig.

 Wel praten met God, maar we pogen geen praatjes hebben! 

Je kunt tegenover de Heilige woordloos bidden.Als nietig mens kun je tegenover de Heilige geen praatjes hebenj Je mag wel veel praten met God.Maar als klein nietig mens.Afhankelijk.