A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pre-existentie


Pre-existentie van Gods zoon in Betlehem

“De pre-existentie van de Zoon belicht vanuit de existentie van Jezus”. Dit is een zeer boeiende dissertatie van Dr Maarten Kater. Het vóór-bestaan ‘ van de Zoon van God wordt wel de pre-existentie  van de Zoon genoemd.  Het gaat op het Kerstfeest om de menswording van God de eeuwige Zoon. Toen het kind Jezus werd geboren in Betlehem, was Hij als de Zoon van God al betrokken bij de Schepping. De Schepping van hemel en aarde is het werk van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Wat betekent “pre”? Het betekent dat de Zoon van God  boven en voor de mens Jezus uitgaat. Het is eenzijdig om pre-existentie alleen uit te leggen als ‘ De Zoon was er al voor Jezus’  !Pre-existentie betekent niet alleen ‘vóór’ in tijd maar ook ‘vóór’ in voorrang. Nu zegt men wel eens dat de pre-existentie van Christus niet in overeenstemming te brengen is met de maagdelijke geboorte.

 Pneumatologie

Maar we moeten niet vergeten dat het in  Lucas 1 en Matheus 1 niet gaat over gynaecologie, maar over pnumatologie:over de leer van de Heilige Geest. De maagdelijke geboorte vertelt dat de Geest iets nieuws begint, (even onmogelijk) als de schepping van hemel en aarde en de opstanding van Christus. In Christus en door Christus zijn alle dingen geschapen (Kol 1: 15). Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestand in Hem”. Christus is ook de Scheppingsmiddelaar. Op twee manieren is Jezus  dus      Gods zoon. Als Messias is Jezus Gods zoon in Israëls plaats. Tegelijk is Christus ook van eeuwigheid al Gods Zoon. Die twee zaken moet je bij elkaar houden. Jezus is niet het fondantzoete kindje. Hij was al betrokken bij de schepping.