A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Potscherf uit Davids tijd


Israëlische archeologen hebben waarschijnlijk de oudste Hebreeuwse tekst ooit gevonden.

Deze staat op een potscherf die pas ontdekt is in de opgegraven Elah fortificatie Khirbet Qeiyafa. In de Terebintenvallei zie foto 

Dat is vlak bij de plek waar David de reus Goliat versloeg in de  Terebintenvallei waardoor de beek Elah liep. Koolstofanalyses wijzen uit dat de tekst zo’n drieduizend jaar oud is; uit de tijd van koning David!

De slag tussen David en Goliat, de reusachtige Filistijn vond plaats tussen Azeka en Socho. David nam de slingerstenen die hij nodig had uit de beek Elah. De tekst is ongeveer duizend jaar ouder dan de beroemde Dode Zeerollen. 

Qeiyafa Megastenen uit Davids tijd 1De onderste rij megalieten (reuzestenen) zijn van het fort dat de weg van de kustvlakte naar Jeruzalem moest beschermen tegen aanvallen van de Filistijnen.  Uit de 10e eeuw voor Chr. De bovenste rij stenen zijn uit de 3e eeuw BC. Het fort lag tussen de vier steden Azeka, Adullam, Socho en Jarmut (Joz.15:35)Hieronder zie je de resten van het poortgebouw en de terebintenvallei  

Qeiyafa ruine vesting 1

We kijken hier richting kustvlakte en het land der Filistijnen. Vesting steden werden nooit in een dal gebouwd en ook niet boven op een berg, maar halverwege een hoge heuvel, zoals je hier goed kunt zien. De muur van de vesting was vier meter dik en het poortgebouw had vier kamers. 

Terebintenvallei  En hier zie je ook de terebintenvallei bij Azea waar David met Goliat slag leverde