A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Projectie


 

Is geloof projectie? 

Veel mensen zeggen, dat het geloof in God pure inbeelding is.

Het is een uiting van wensdenken.

We zouden wel graag willen dat er een God was, maar het is niets anders dan een projectie van wensen en verlangens op het scherm van onze verbeelding.

Feuerbach schreef "De god van de mensen is niet anders dan het vergoddelijkte wezen van de mens zelf.

Niet God schiep de mens naar Zijn beeld, maar de mens heeft god naar zijn beeld geschapen

 

Ook ongeloof kan projectie zijn

 

De argumentatie van Feuerbach kan ook omgedraaid worden. Dat veel mensen niet in God geloven is een vorm van wensdenken. Ze geloven dat er geen God is, omdat ze dat diep in hun hart wel zouden wensen.

Ze wensen niet ter verantwoording geroepen te worden.

De meest geruststellende gedachte is dat met de dood alles afgelopen is.

Veruitwendiging innerlijk gebeuren

Onder projectie versta ik zelf een veruitwendiging van een innerlijk gebeuren.

We projecteren allemaal. Bijvoorbeeld als wij een appel aanlokkelijk noemen. En water dorstlessend. Nu is een appel (objectief bekeken) niet aanlokkelijk, en water is niets anders dan een chemische formule H2O.

In werkelijkheid is het zo dat ik de appel aanlokkelijk vind en het water dorstlessend. We omhangen de buitenwereld van de appel met louter onze subjectieve ervaring. We kunnen niet anders. Maar daarom bestáát de appel wel en ís er wel water!

De moderne mens heeft geleerd zijn projecties terug te nemen.

We gaan een appel ontleden en water wordt weer gewoon H2O. Water is niet meer dorstlessend en de appel is niet meer aanlokkelijk. Maar daarom is er die appel nog wel en dat water!

Men heeft tal van oorzaken aangevoerd die het ontstaan van de godsdienst moeten verklaren behalve deze ene, dat zij is ontstaan uit het feit dat God inderdaad bestaat.

Waarom dan nog zoveel godsdiensten?

Echo's

Ze zijn echo’s, zij het misvormde echo’s op Gods openbaring.(Rom.1:21).

Verkeerde interpretaties

Projecties in de zin van zuivere ficties en fantasieën bestaan volgens mij niet. Wel verkeerde interpretaties. Ik noem hier twee voorbeelden: een jager ziet een haasvormige steen voor een haas aan. Projecteert hij? Nee, hij geeft een verkeerde interpretatie aan de haasvormige steen

Bestaan heksen? Is een heks een projectie van innerlijke angst ? Nee, heksen zijn verkeerde interpretaties van iets dat werkelijk mij benauwen kan.

Waarom is de projectiehypothese volkomen onzin? Wel men  voltrekt een scheiding tussen innerlijk en uiterlijk, waarnemend subject en de buitenwereld. Fout is dat de moderne mens de wereld los denkt van zichzelf. Zogenaamde objectieve kennis zou pas wetenschappelijke kennis zijn.Dat is kolder.

Versmald beeld werkelijkheid

De moderne mens heeft een versmald en verarmd  beeld van de werkelijkheid.

Daarom doet de moderne mens zoveel minder ervaringen op van God en het goddelijke dan vroeger!!

Guardini heeft als eerste zich afgevraagd of het ontbreken van religieuze indrukken wellicht samenhangt met een verarming van de waarnemingsacte van de moderne mens.

Ik geloof niet in projecties vanuit het niets.

Het geloof projecteert mij!. Door het geloof in Christus zie ik op het scherm van het geloofsbeeld, wie ik ben. Ik word daar geprojecteerd als iemand die zonder Gods genade geen toekomst heeft.

En het aardse vaderschap is m.i. een projectie van het Vaderschap Gods! Omdat God als een Vader is, bestaan er ook vaders, want de mens is naar Gods beeld geschapen.

Precies omgekeerd vergeleken met de projectieleer van Freud!