A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Preken


De boodschap moet vertellend gebracht worden en niet begripsmatig uiteengezet

Het heil komt altijd van buitenaf. Het zit niet in het innerlijk van de mens

Het moet ons altijd gezegd worden, ook aangezegd worden. We verzinnen niets zelf .

We moeten de boodschap laten landen op de smalle airstrip van de mens van nu

Het evangelie moet vertaald worden, letterlijk overgezet worden van de ene naar de andere oever

Wezenlijk voor de verkondiging is dat zij de mens stelt voor een keus: leven of dood

De verkondiging brengt in haar oordeel en genade een scheiding teweeg

Preken is Gods Woord nieuw onder woorden brengen

De prediker is redenaar, dichter en verteller tegelijk

Als redenaar gebruikt hij vooral argumenten, als dichter verbeeldt hij

Als verteller moet hij iets hebben van een acteur

Kerkmensen willen hoogwaardige voeding en geen snoepgoed

Het Woord van God is niet alleen klank en kracht. Het is vooral aanspraak.

God spreekt ons aan

Maar een hitchcockachtige preek met hel en verdoemenis doet mensen huiveren

Een prediker heeft niet het monopolie van geijkte kanseltaal of tale  Kanaäns

Routinematig preken is dodelijk voor de creativiteit van de prediker.

Opmerkzaamheid is het voornaamste kenmerk van de creativiteitstechniek!!

Het heeft iets van een licht dat zich op de donkere omgeving richt

De prediker zal telkens iets verrassends, iets nieuws moeten brengen

Naast geconcentreerde opmerkzaamheid is verbeelding nodig

Preken moeten verrassend, ontdekkend en vernieuwend zijn.

In veel preken worden de teksten aan elkaar gepraat i. p. v.  bestaansverheldering gegeven

Alle prediking moet Christusverkondiging zijn

Er is ook een christenprediking waarin de bevindelijkheid centraal staat en niet de bevinding

 Bevindelijke preken vragen aandacht  voor de kenmerken die een christen moet vertonen

Dan staat de mens in het middelpunt

In de preek komt Christus in Hoogsteigen persoon naar ons toe.

Preken is dubbel luisteren.

Met het ene oor op de Schrift en het andere oor op de belevingswereld van mensen

Een verplicht leesrooster is funest voor een bezielde en bezielende preek

Verhaaltjes leiden de aandacht van het Woord af.

Drie vormen van omgang met de Schrift Text für mich, Text für sich en de Text für dich