A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pest


Krijg de pest!

Iemand pesten. Jongeren die dit doen weten niet wat dit is

Het pesten op het werk en in de school neemt toe.

De zwarte dood

Vroeger noemde men de pest de “Zwarte Dood”

Deze maakte in de Middeleeuwen miljoenen slachtoffers.

Men geloofde dat deze epidemie een bovennatuurlijk karakter had.

Het waren demonische machten of het was de straf van God.

Anderen zeiden dat de joden de waterbronnen hadden vergiftigd

De geselbroeders meenden dit onheil te kunnen afwenden

Zij gingen boete doen door zich tot bloedens toe te geselen.

Pestbacil twee adressen

De werkelijke oorzaak was de pestbacil die twee adressen als woonplaats had

Hij leefde in de maag van de vlo en in de bloedsomloop van de rat

De rat fungeerde als gastheer van de vlo

Via de beet van vlo of  rat werd de bacil overgebracht

Zeelieden voeren in 1347 de haven van Messina binnen

Zij vertoonden zwarte gezwellen ter grootte van een ei of een appel in de oksels en de liezen.

Er verschenen puisten en zwarte vlekken op de huid ten gevolge van inwendige bloedingen.

Vandaar de naam “Zwarte Dood”

Van de 140 dominicanen in Montpellier overleefden slechts 7 de pestepidemie

Gesloten ruimten fataal

Vooral in gesloten ruimten was de besmetting catastrofaal.

Zieken stierven zo snel dat de levenden zelfs geen tijd meer hadden hen  te begraven

Alleen door de stank van hun lichamen ontdekte men dat de buren waren gestorven 

Tijdens de pestepidemie luidden de klokken dag en nacht van de kerktorens

In Normandië wapperden zwarte vlaggen als teken van rouw

Er waren artsen die de ziekte kregen aan het bed van hun patiënt en nog vóór hem stierven.