A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Pelgrimsfeesten


Het Paasfeest, het Pinksterfeest en het Loofhuttenfeest zijn de drie grote jaarfeesten van de Joden.

Andere namen

In Ex 23 van de NBV worden ze anders genoemd: het feest van  het Ongedesemde brood, Oogstfeest en Inzamelingsfeest. Zie Bijbelse plaatsen bij Loofhutten

Ze krijgen een vervulling in Christus.

Drie maal per jaar moeten alle mannen voor de Machtige, de HEER, verschijnen

Deze feesten worden pelgrimsfeesten genoemd. Op die feesten trokken duizenden Joden op naar Jeruzalem.

Deze feesten hebben een dubbele betekenis. Ze hebben betekenis voor de oogst.en 

Het zijn ook godsdienstige feesten.

Uittocht

Op Paasfeest  vierden de Joden de bevrijding uit Egypte. Het is het feest van de uittocht

Op het Pinksterfeest vierden de Joden de Verbondssluiting op de Sinaï.

Doortocht

Daar ontvingen zij de Tien Woorden. Het is het feest van de doortocht

Op het Loofhuttenfeest vierden de Joden Gods bewarende trouw in de woestijn,

Toen  waren zij op doortocht  naar het Beloofde land

Intocht

Het is het feest van de intocht.Ik vraag me nu af; heeft het Loofhuttenfeest dan zowel voor de doortocht als de intocht betekenis? Door de woestijn in het Beloofde Land?

Voor ons krijgen deze feesten hun diepte betekenis in Christus

Hij heeft ons immers uit het diensthuis der zonde verlost.

Hij heeft  door Zijn Geest de wet in ons hart geschreven

Hij voert ons door de woestijn van dit leven naar het Beloofde land van God.

We zien dit zo duidelijk in het Johannesevangelie; Jezus gaat op voor het Paasfeest(2,13) het Pinksterfeest(5:2)

Jezus gaat op naar  het Loofhuttenfeest 7:8. Al deze feesten krijgen dus een ongekende vulling een vervulling in Hem.