A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paradijs


In Mesopotamie? 

 

 

Velen denken dat het paradijs heeft gelegen tussen de Eufraat en de Tigris (Genesis 2)

Dit gebied heette Mesopotamië en het was heel vruchtbaar.

Het woord ‘paradijs’ is van Perzische oorsprong en heet lusthof. In Gen. 2:9 Hof van Eden

Wereldbeeld

Er worden nog twee rivieren genoemd. De ene omspoelt Ethiopië. Dit zal de Nijl zijn

De andere is waarschijnlijk een Indische stroom. Ganges?

Door de vermelding van deze rivieren blijkt al dat we niet met een bepaalde regio te maken hebben.

In de tijd van de bijbelschrijvers dacht men dat Afrika met Azië verbonden was

De vier rivieren vertegenwoordigden de vier windstreken, dat is de hele wereld

Men nam aan dat bovengenoemde rivieren uit één gemeenschappelijke bron waren ontsta

  De bijbel wil ons zeggen  dat wij het paradijs door eigen schuld verloren hebben.

Symboolwoord

Paradijs is het symboolwoord voor harmonieuze omgang met God en mensen op een ongerepte aarde.

De schrijver heeft niet alleen het wereldbeeld overgenomen,

Ook het paradijsverhaal dat bij vele volken bekend was heeft hij  opnieuw gebruikt

Hij heeft het  in een ander kader geplaatst. Geen tragiek, maar schuld

Wij westerlingen proberen de werkelijkheid te vangen in definities en begrippen

De oosterlingen geven de werkelijkheid  weer in verhalen en beelden, in dichterlijke taal

Babylonische paradijsverhaal

 

Het Babylonische paradijsverhaal lijkt op dat van de bijbel.

Daar is sprake van een zekere Adapa.

Adapa kon er helemaal niets aan doen dat hij het eeuwige leven niet kreeg

Adapa was door de godheid Ea bedrogen. Deze gaf hem een verkeerd advies.

Men zette hem het levensbrood en het water des levens voor.

Toen raadde Ea hem aan een kleed  aan te trekken en olie te nemen.

Dit was echter het kleed der sterfelijkheid en de olie der vergankelijkheid.

Adapa kon het niet helpen dat hij het eeuwige leven niet kreeg..

Geen slachtoffer, schuldige

De bijbel zegt:de mens is geen slachtoffer, maar schuldige, die ter verantwoording wordt geroepen

‘Adam, waar ben jij? ?’