A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Paulus/Jezus: parallel


 

Paulus en Jezus parallel

Er zijn opvallende overeenkomsten tussen de dagen die Jezus doorbracht te Jeruzalem (voorafgaande aan zijn lijden en kruisdood), en de gebeurtenissen waarin Paulus verwikkeld werd.

De vergelijkingen maak ik hier telkens vanuit de boeken van Lucas (zijn evangeliebeschrijving en zijn boek Handelingen).

Romeinse landvoogd betrokken

Teofilus, de hoge Romeinse ambtenaar aan wie hij schrijft, zal zich verbaasd hebben dat zowel bij Jezus als bij Paulus een Romeinse landvoogd, (procurator) betrokken was.

Beiden op weg naar feest

Jezus zowel als Paulus ging naar de Jeruzalem om de viering van één van de grote Joodse feesten bij te wonen. Jezus met het oog op de viering van het Paasfeest (Luc. 22: 1)

Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. Paulus met het oog op het Pinksterfeest (Hand. 20: 16).

Paulus wilde, als het maar enigszins mogelijk was op het Pinksterfeest in Jeruzalem zijn.

Beiden waren zich bewust dat er een crisis op handen was.(Luc.18:31) Jezus nam de twaalven apart en zei tegen hen:We zijn nu op weg naar Jeruzalem en alles wat door de profeten is geschreven zal men de Mensenzoon laten ondergaan.(Hand.20:37: ).

De oudsten van Efeze waren daarom zo ontdaan omdat Paulus gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien. 

Sanhedrin

Beiden zijn na hun gevangenneming verhoord door het Sanhedrin.(Luc.22:66 ..en zij leidden Jezus voor in hun raadszitting.Hand.22)

De tribuun liet Paulus de volgende dag uit de gevangenis halen en verordonneerde dat de hogepriester en het hele Sanhedrin bijeen moesten komen. 

Zware beschuldigingen

In beide gevallen zijn de Joden met zware beschuldigingen bij een Romeinse landvoogd gekomen:Jezus kwam voor Pilatus te staan (Luc.23:1,2): Ze stonden allen op en leidden Jezus voor aan Pilatus- Paulus verscheen voor Felix (Hand 24; 1: De volgende dag arriveerde Ananias de hogepriester, samen met enkele oudsten en ze dienden een klacht tegen Paulus in bij de procurator(=landvoogd). 

In beide gevallen waren de procurators niet overtuigd van de schuld van de arrestanten. Zij stelden zelfs pogingen in het werk om hun de vrijheid te hergeven.

Luc.23:13: Pilatus zei: toen ik Hem in uw bijzijn verhoorde, vond ik aan geen van de zaken waarvan u Hem beticht, schuldig. En o.a. in Hand. 24:27:Toen er twee jaren  verstreken waren, werd Felix opgevolgd door Porcius Festus.

Om de Joden ter wille te zijn, liet hij Paulus in gevangenschap achter. 

In beide gevallen werd een nakomeling van Herodes de Grote in de procesgang betrokken (Luc. 23 : 6). Herodes Antipas was bijzonder blij toen hij Jezus zag, want hij wilde hem al heel lang ontmoeten.

En wat Paulus betreft lezen we in .Hand. 25 : 22 Agrippa zei tegen Festus:’Ik zou die man zelf wel eens willen horen.

Beide koningen gaven te kennen, dat er geen redenen waren tot strafvervolging van de aangeklaagden (Luc.23:15, Hand. 26:32).